Kimsəsiz uşaqlar despot İlham Əliyev`in oğru ailəsinin qurbanlarıdır:

Who Voted for this Story